Seido Juku

 

World Seido Karate Organization zostało założone 15 października 1976 roku. Założycielem stylu i światowej organizacji Seido Karate jest jeden z najwybitniejszych mistrzów karate, Kaicho Tadashi Nakamura. Kaicho Nakamura był uczniem Sosai Masutatsu Oyamy i przez wiele lat praktykował Kyokushin Karate w Centralnym Honbu w Tokio, wykazując się niezwykłym kunsztem w technikach i kumite. To właśnie Tadashi Nakamura był szefem wyszkolenia w Honbu Kyokushin i to właśnie jemu Sosai Oyama powierzył utworzenie organizacji Kyokushin w USA, która to powstała w 1966 roku. Na skutek różnicy zdań pomiędzy Tadashi Nakamurą a Sosai Oyamą, które dotyczyły miedzy innymi wizji rozwoju i roli karate w naszym życiu, Tadashi Nakamura wraz z wieloma innymi mistrzami opuścił organizację Kyokushin i w 1976 roku założył swój własny styl i organizację, nazywając ją Seido, co znaczy "szczera droga". Zdecydował sie na ten krok, bo karate dla niego to nie tylko fizyczna siła i wieczne udowadnianie, że jest się lepszym od innych. Karate to historia, teoria, filozofia, etyka, harmonia ciała i umysłu, dyscyplina duchowa, technika, strategia oraz walka. Popularnoś i uznanie Kaicho szybko rosła i to nie tylko w USA, tym bardziej, że był uznanym mistrzem działając jeszcze w strukturach Kyokushin. SEIDO Karate zdobywało coraz wiekszy prestiż w obu Amerykach oraz na innych kontynentach.

 


Kaicho Nakamura i instruktorzy Seido Karate
Wadowice 2006

 

Już na początku tworzenia nowej organizacji Kaicho postawił przed wszystkimi bardzo wysokie wymagania. Nie tylko pod wzgledem technicznym ale przede wszystkim postawił na cechy osobowe tj. zaangażowanie, ogromną pracę nad sobą, poświęcenie i determinację, podążanie prostą ale trudną drogą Karate-Do nie tylko w Dojo ale też w każdym aspekcie naszego życia. Należy zrozumieć, że Seido uczy szacunku do każdego człowieka, do jego pracy i starań aby stać się lepszym. Tego nauczamy naszych uczniów bo droga Seido to nie tylko nauka walki ale głównie kształtowanie osobowości , dobre wychowanie , kultura osobista i tolerancja. Będąc w Honbu w Nowym Jorku, mieliśmy zaszczyt trenować z ludźmi,  którzy stracili wzrok, którym los odebrał nogę, rękę lub dłonie. Ci ludzie pokonują ogromne bariery i trenują nie po to żeby innym coś udowodnic ale po to aby udowodnić coś sobie samym, że coś są warci, że potrafią. I to jest głęboki sens praktykowania Seido . Kształtowanie osobowości na pierwszym , walka z samym sobą, z trudnościami,  jakie nas w życiu spotykają,  a dopiero na końcu z przeciwnikiem na macie podczas zawodów sportowych.

 


Pokaz młodzieży dla Kaicho Nakamury
Wadowice 2006

 

O prestiżu organizacji świadczy wiele faktów i dowodów uznania z wielu środowisk sztuk walki, polityki i biznesu. Seido Karate ćwiczą obok dzieci i młodzieży, przedstawiciele wszystkich środowisk - lekarze, prawnicy, aktorzy, oficerowie policji i armii, biznesmeni, politycy i dziennikarze.

 

W czerwcu 2006 roku odbyły sie w Nowym Jorku uroczystości Saiten z okazji 30-lecia istnienia Seido, które zgromadziły ponad 2000 ludzi. W komitecie organizacyjnym zasiedli miedzy innymi: Hillary Clinton - Senator Stanów Zjednoczonych, George Pataki - Gubernator, Michael Bloomberg - Burmistrz Nowego Jorku, Hiroyasu Ando - Konsul Generalny Japonii. Dzięki ogromnej pracy wszystkich osób związanych z SEIDO stworzono organizacje niezwykłą, dającą wszystkim studentom SEIDO poczucie wielkiej wartości swojej pracy, prestiżu i autorytetu.Seido to droga do poznania prawdziwej wartości Karate.

 

 
Saiten Nowy Jork 2006

 

Emblemat Seido to pięciolistny kwiat japońskiej śliwy, który jest herbem rodowym rodziny Nakamura. W części środkowej znajdują sie trzy kręgi. Przedstawiają cele, które Seido naucza i do których zmierza: Sonkei, Ai i Jujun, czyli: Szacunek, Miłość i Posłuszeństwo.

 

 Seido to także działalność charytatywna. Fundacja Charytatywna Seido Juku pomaga tam, gdzie pomoc jest potrzebna: stowarzyszeniom wdów i sierot po policjantach i strażakach, ofiarom przemocy w rodzinie, domom dziecka, fundacjom na rzecz rozwoju badań raka itp. Poprzez karate i pomoc finansową SEIDO JUKU stwarza szansę powrotu do normalnego życia.

 

 

Celem Seido jest nie tylko wyrabianie jak najwiekszej sprawności fizycznej swoich uczniów. Jest nim także dążenie do wykształcenia jednostek o wysokiej moralności, które nastepnie będą potrafiły przyczyniać się dla dobra swojej rodziny, miejsca pracy i ogólnie społeczeństwa. Praktykowanie karate-do może okazać się niezmiernie wartościowe dla meżczyzn i kobiet w każdym wieku. Seido pragnie wykształcić w każdym uczniu postawę wytrwałości w dążeniu do celu. Chcemy uczniom dać poczucie wiary w to, że kłopoty emocjonalne, fizyczne czy finansowe są tymczasowym utrudnieniem, które ich nigdy nie pogrążą.