Jun Shihan

Sensei Rafał Czapla rozpoczął swoją drogę karate w wieku 7 lat. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wydziału Rehabilitacja Ruchowa. W 1995 roku razem z Kyoshi Bogdanem Czaplą zakłada Myślenicki Klub Seitedo Karate. Od tego czasu kształci kolejne pokolenia młodych karateków.

Był członkiem reprezentacji Federacji na międzynarodowych zawodach karate między innymi w Danii, Holandii, Węgrzech.

Dania


Holandia

 

W lutym 2006 roku w ślad za całą organizacją wstępuje w szeregi Międzynarodowej Organizacji Seido Karate. Polska Federacja Seitedo Karate przekształca się w Polską Federację Seido Karate, a Sensei Rafał obejmuje funkcję V-ce prezesa.

W Honbu Seido, Nowy Jork 2006

 

W październiku tego samego roku podczas międzynarodowego zgrupowania Seido Karate, po zdanym egzaminie otrzymuje z rąk Kaicho Nakamury stopień 3 Dan.

 

Sensei Rafał bierze udział w wielu międzynarodowych zgrupowaniach szkoleniowych, prowadzonych przez znakomitych instruktorów Seido Karate.

Zgrupowanie w High Wycombe, Anglia 2005


Saiten, Nowy Jork 2006


Londyn 2007

W 2007 roku został powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Seido Karate w Japonii.

Reprezentacja Polski razem z Kaicho Nakamurą
Japonia 2007


Nagoja, Japonia 2007

 

Prowadzi zgrupowania szkoleniowe z zakresu kombinacji technik walki oraz walki bronią Bo i Jo.

Obóz sportowy Mielno


 

 

W kwietniu 2010 roku przebywa z wizytą w Honbu w Nowym Jorku. Po przebytym egzaminie otrzymuje stopień 4 Dan i tytuł Sensei.

Kaicho Nakamura, Nidaime Akira & Sensei Rafał
Honbu Nowy Jork, 2010

 

W czerwcu 2016 roku podczas obchodów 40-lecia Seido Karate GO-En w Nowym Jorku, przystępuje z powodzeniem do egzaminu na 5 Dan i otrzymuje z rąk Kaicho Nakamury tytuł Kyoshi.